oxford
22 بهمن 1401 - 13:01

آتش زدن تابوت رژیم کودک کش صهیونیستی توسط راهپیمایان گرگانی

گرگان- تابوت زوال رژیم کودک کش صهیونیستی توسط راهپیمایان گرگانی به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تابوت زوال رژیم کودک کش صهیونیستی توسط راهپیمایان گرگانی به آتش کشیده شد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1033020